Přeskočit na obsah

Základní informace

Adresa
Zemědělské družstvo Smržice
Družstevní 628
Smržice

798 17
Telefon 
+420 731 413 145
E-mail
info@zdsmrzice.cz

46991701
DIČ
CZ46991701
Spisová značka
Firma je zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2356

 

Provozní doba
Pondělí – Pátek 7:00 do 15:00

 

Kontaktní údaje

Ředitelka
Ing. Kateřina Radvanská
+420 736 189 518
radvanska@zdsmrzice.cz

Úsek ekonomický a finanční
Úsek personalistiky, mezd, skladového hospodářství a pokladny
Ekonomka

Dagmar Salajová
+420 731 413 145
info@zdsmrzice.cz

Úsek rostlinné výroby
Ing. Martin Běhal
+420 777 570 992
behalmartin.mb41@gmail.com

Úsek živočišné výroby
Zootechnik

Antonín Janči
+420 725 945 960
zootechnik@zdsmrzice.cz

Úsek dopravy, mechanizace, dílny, BOZP a PO
Mechanizátor
Pavel Němec
+420 730 896 841
nemec@zdsmrzice.cz

Evidence půdy, nájemní smlouvy, nákup pozemků
Ing. Kateřina Radvanská
+420 736 189 518
radvanska@zdsmrzice.cz

Vrátnice/váha
+420 778 766 882

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce dopravních cest

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025120

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce dopravních cest, provoz Smržice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny zastaralé technologie dopravních cest v rámci posklizňové linky obilovin ke zlepšení automatizace provozu a snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Publicita projektu OP TAK

Název projektu: Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000094

Popis projektu: Projekt „Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny technologie čištění ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. V projektu dojde k výměně čističky obilovin a dopravníků za nové úsporné.